6 HAK SEORANG MUSLIM

6 HAK SEORANG MUSLIM :

1. jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam
2. jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya
3. jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat
4. jika ia bersin dan mengucapkan: ‘Alhamdulillah’ maka do’akanlah ia dengan Yarhamukallah
5. jika ia sakit maka jenguklah
6. jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya

No comments: