DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No Nama JK Jabatan
1 Dedi Suromli, S.Pd L Kep. Sekolah
2 Amroh Sufiati, S.Pd.I P Guru
3 Ratri Harsanti, S.Sos P Guru
4 Iah Rupiatuddarojah, S.Pd.I P Guru
5 Siti Mukharomah, S.Pd.I P Guru
6 Suprianto L Guru
7 Siti Muslihah, S.Sos.I P Guru
8 Sidty Mutsana B. A., S.Pd P Guru
9 Setiyo Wartono, A.Ma L Guru
10 Evi Damayanti, S.T P Guru
11 Nurul Hidayatulloh, S.Pd L Guru
12 Sumbini, S.Pd P Guru
13 Eti Endarwati, S.Pd P Guru
14 Eka Herawati, S.Pd P Guru
15 Haryanto, S.Pd.SD L Guru
16 Heni Purwanti, S.Ag P Guru
17 Heni Widhi Prastanti, S.Si P Guru
18 Septiantoro Pamungkas L Guru
19 Agus Waltono, S.Pd L Guru
20 Barqillah Miftahurrahmat, S.E L Guru
21 Eem Mujayanah, S.Pd.SD P Guru
22 Dewi Mustika Rahma, S.Pd.I P Guru
23 Nurmalita Aprilliani, S.Pd P Guru
24 Nofita Aryanti, S.Si P Guru
25 Itsna Arifah, S.Pd P Guru
26 Nurul Istiqomah, S.Pd P Guru
27 Kuat Pracoyo, S.Pd.I L Guru
28 Nurul Kusuma Wardani, S.H P Guru
29 Ngatmirah, S.Pd P Guru
30 Sakti Muniroh, S.Pd P Guru
31 Siti Marfungah, S.H.I P Guru
32 Sapto Priyono, S.Pd L Guru
33 Ikhsan Fahmi, S.Pd L Guru
34 Habib Hermanto, S.Pd L Guru
35 Agustina Dwi Prasetya, S.Psi P Guru
36 Dahlia Kusumaningtyas, S.Pd P Guru
37 Linda Tri Rahayu, S.Pd P Guru
38 Sugeng Ariyadi, S.Pd L Guru
39 Yuliatun Soliah, S.Pd P Guru
40 Pujiati, S.Pd.SD P Guru
41 Atik 'Afiah, S.Pd.I P Guru
42 Halimah Salsabila P Guru
43 Indrawati, S.E P Administrasi
44 Ali Prayogi L Tata Usaha
45 Sukari, A.Ma.Pust L Pustakawan
46 Murniyati, S.Pd P Guru Inklusi
47 Sri Pujiningsih, S.H P Guru Inklusi
48 Ratri Widiati, A.Ma.Pust P Guru Inklusi
49 Sodri L Penjaga
50 Tuslam L Penjaga
51 Rudino L Penjaga
52 Tasimin L Penjaga

No comments: